Gospođica Josette, moja supruga Komedija u četiri čina = Mademoisele Josette, ma femme
Gospođica Josette, moja supruga Komedija u četiri čina  =  Mademoisele Josette, ma femme