Vesela udovica Opereta u 3 čina / od Franje Lehara
Vesela udovica Opereta u 3 čina / od Franje Lehara