Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom  =  Künstlerblut