Buridanov magarac Komedija u tri čina
Buridanov magarac Komedija u tri čina