O filozofiji prava : međunarodni simpozijum održan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti od 28. do 30. maja 1976. godine / urednik Radomir Lukić
Dostupni primjerci
SignaturaOgraničenje korištenjaLokacija primjerka
55.406, sv. 213 – Knjižnica HAZU
55.406, sv. 213 – Knjižnica HAZU