O filozofiji prava : međunarodni simpozijum održan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti od 28. do 30. maja 1976. godine / urednik Radomir Lukić
O filozofiji prava : međunarodni simpozijum održan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti od 28. do 30. maja 1976. godine / urednik Radomir Lukić