O nasljeđivanju broja i smještaja listova kod Zea Mays L. / Alois Tavčar
O nasljeđivanju broja i smještaja listova kod Zea Mays L. / Alois Tavčar