Izvještaj o radu na istraživanju patologije ovaca u Dalmaciji u 1956. god / V. Cvjetanović