Banatskij almanah' za godinu ...; Dimitriem' P. Tirolom' sastavlen'
Banatskij almanah' za godinu ...; Dimitriem' P. Tirolom' sastavlen'