Mirko Malez : [biografije novih članova Akademije]