Međunarodno privatno pravo / sa predgovorom Mihaila Jezdića Deo 1, Tekstovi o sukobu zakona, A, Zakonodavstvo pojedinih država
Dostupni primjerci
SignaturaOgraničenje korištenjaLokacija primjerka
II-20.124, sv. 1013 – Knjižnica HAZU