Vladimir Prelog : [biografije novih članova Akademije]