Iz velike skupštine slavne županije zagrebačke 22 i slědećih danah měseca svibnja 1848 deržane. Naredba / [izdano po Balt. Jelačiću]
Iz velike skupštine slavne županije zagrebačke 22 i slědećih danah měseca svibnja 1848 deržane. Naredba / [izdano po Balt. Jelačiću]