Socializem in demokracija : študijski dnevi 1989, [Ljubljana, 23.-24. november 1989]
Socializem in demokracija : študijski dnevi 1989, [Ljubljana, 23.-24. november 1989]