Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru za Varaždin - u dvorištu ljevaonice Umjetničke akademije (ALU) u Zagrebu
Augustinčić, Antun (1900-1979) : Spomenik kralju Aleksandru za Varaždin - u dvorištu ljevaonice Umjetničke akademije (ALU) u Zagrebu