Matoševa ceduljica, pisana na bolničkoj postelji
Matoševa ceduljica, pisana na bolničkoj postelji