Sv. 3 (2009) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru