Sv. 2 (2008) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru