Biblia Slavica. Serie II: Polnische Bibeln
Dijelovi nakladničke cjeline