Knj. 52(2009) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti