Knj. 49(2007) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti