Sv. 50(2008) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru