Radauš, Vanja (1906-1975) : Skica za spomenik Skender-begu u Tirani
Radauš, Vanja (1906-1975) : Skica za spomenik Skender-begu u Tirani