Radauš, Vanja (1906-1975) : Skica za spomenik kralju Petru u Sarajevu - detalj