Izložba žena i muškaraca, Galerija Studentskog centra, 26. lipnja 1969
Izložba žena i muškaraca, Galerija Studentskog centra, 26. lipnja 1969