Judejski rat / Josif Flavije; [preveo sa latinskog Dušan Glumac]
Judejski rat / Josif Flavije; [preveo sa latinskog Dušan Glumac]