Izložba žena i muškaraca, Galerija Studentskog centra, 27. lipnja 1969
Izložba žena i muškaraca, Galerija Studentskog centra, 27. lipnja 1969