Crkva Svetog Ivana Krstitelja (Kloštar Ivanić) : kip Majke Božje pod baldahinom