Crkva Svetog Ivana Krstitelja (Kloštar Ivanić) : kip Majke Božje pod baldahinom [Griesbach, Đuro (1911-10-25 1999-3-31) ]
Crkva Svetog Ivana Krstitelja (Kloštar Ivanić) : kip Majke Božje pod baldahinom [Griesbach, Đuro (1911-10-25 1999-3-31) ]