Crkva Svetog Ivana Krstitelja (Kloštar Ivanić) : gotička rebra u svetištu [Griesbach, Đuro ]
Crkva Svetog Ivana Krstitelja (Kloštar Ivanić) : gotička rebra u svetištu [Griesbach, Đuro  ]