Medović, Mato Celestin (1857-1920) : Glavni oltar župne crkve sv. Martina u Beramu - oltarna pala sv. Martina