Ivan Meštrović sa ženom Olgom i sinovima, Lausanne, 1943.
Ivan Meštrović sa ženom Olgom i sinovima, Lausanne, 1943.