Crkva Svetog Ladislava-Uznesenja Marijina (Pokupsko) : oltar Svetog Ladislava, 1739. [Griesbach, Đuro ]