Etički aspekti palijativne medicine u liječenju bolesnica s rakom dojke