Kultura pismenosti u Istri u doba nastanka beramskih fresaka : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Kultura pismenosti u Istri u doba nastanka beramskih fresaka : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti