Evropa i Evropljani : sa posebnim pogovorom autora za hrvatsko izdanje / napisao Carlo Sforza; preveo Iso Velikanović
Evropa i Evropljani : sa posebnim pogovorom autora za hrvatsko izdanje / napisao Carlo Sforza; preveo Iso Velikanović