Međunarodno pravo kao osnova rješavanja preostalih sporova na području bivšeg SFRJ : Adrias : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu
Međunarodno pravo kao osnova rješavanja preostalih sporova na području bivšeg SFRJ : Adrias : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu