Hrvatska - talac zapadnog Balkana i Turske : Adrias : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu
Hrvatska - talac zapadnog Balkana i Turske : Adrias : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu