Akademik Vladimir Majer : život i rad : Spomenica preminulim akademicima
Akademik Vladimir Majer : život i rad : Spomenica preminulim akademicima