Koncepcije programiranja turističkih zona : prostorni planovi i njihova realizacija
Koncepcije programiranja turističkih zona : prostorni planovi i njihova realizacija