Talijanska keramika maiolica berettina s arheološkog istraživanja u jezgri Dubrovnika / Branka Milošević, Nikolina Topić