Prijevodi sefardskih ketuba Državnog arhiva u Dubrovniku / Vesna Miović