O korisnicima osobnih invalidnina sudionika Prvoga svjetskog rata - popis Narodnog odbora kotara Varaždin : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu