Kn. 7 : Nezavisnost na sudstvoto : naučna i stručna rasprava održana na 3 noembri 2015 godina / [ureduvački odbor Vlado Kambovski (pretsedatel), Taki Fiti, Abdulmenaf Bedžeti]
Kn. 7 : Nezavisnost na sudstvoto : naučna i stručna rasprava održana na 3 noembri 2015 godina / [ureduvački odbor Vlado Kambovski (pretsedatel), Taki Fiti, Abdulmenaf Bedžeti]
Holding
SignaturaLokacija primjerka
# –135.422, sv. 713 – Knjižnica HAZU