Biblia Sacra to gest Biblj Swata aneb wssecka Swata Pjsma Stareho i Noweho Zakona : dle puwodnjho wydanj Kralickeho k tisjcilete jubilegnj slawnosti obracenj Slowanuw na wjru krestanskau