Rimska kamena urna iz Ridera - Danila Gornjeg kraj Šibenika : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
Rimska kamena urna iz Ridera - Danila Gornjeg kraj Šibenika : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae