Grga Novak (1888.-1978.) : stodvadeseta obljetnica njegovog rođenja, trideseta obljetnica smrti i pedeseta obljetnica od pokretanja časopisa Arheološki radovi i rasprave : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
Grga Novak (1888.-1978.) : stodvadeseta obljetnica njegovog rođenja, trideseta obljetnica smrti i pedeseta obljetnica od pokretanja časopisa Arheološki radovi i rasprave : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae