Mrkopaljski govor : Hrvatski dijalektološki zbornik
Mrkopaljski govor : Hrvatski dijalektološki zbornik