Aktuelni problemi ekonomske politike i privrednih kretanja Jugoslavije / redaktor Dragomir Vojnić; članovi redakcije Rikard Lang ... [et al.]
Aktuelni problemi ekonomske politike i privrednih kretanja Jugoslavije / redaktor Dragomir Vojnić; članovi redakcije Rikard Lang ... [et al.]