Anarhija u Trogiru : godine 1797. / priopćio R. Slade Šilović
Anarhija u Trogiru : godine 1797. / priopćio R. Slade Šilović