Mali Kurtići u velikoj povijesti : (ili Kurtići i Mrkušići - Podgora - ljetopis) / Smiljana Šunde
Mali Kurtići u velikoj povijesti : (ili Kurtići i Mrkušići - Podgora - ljetopis) / Smiljana Šunde