Vrijednost suhog kukuruznog tropa s otopinom u hranidbi životinja